Indkaldelse til generalforsamling i Middelfart Musikskole Støtteforening


Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00
på Middelfart Musikskole, Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart

1: Valg af dirigent og referent

2: Årsberetning ved formand Søren Mikkelsen

3: Regnskabsaflæggelse ved kasserer Susanne Lund

4: Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag sendes til formand Søren Mikkelsen på mail smi@tooltrade.dk senest en uge før generalforsamlingen

5: Valg af formand
Søren Mikkelsen (Er ikke på valg)

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg
Susanne Lund
Zania Kaas Pedersen
På valg
Laila Twisttmann Bay (ønsker genvalg)
Heidi Dorow ønsker (ønsker ikke genvalg)
Lene Bang ønsker (ønsker ikke genvalg)
Kirsten Svenning (ønsker ikke genvalg)

7: Valg af revisor
Kate Alvenaar (ønsker genvalg)

8. Eventuelt