I kan trække samtykket tilbage. Det kan I gøre ved at henvende jer til Musikskolen og bede om at få samtykket trukket tilbage.

Det kan gøres både mundtligt og skriftligt. At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.

Oplysninger om behandling af dine oplysninger

Lovgrundlag for behandlingen

Billeder og video er personoplysninger, som behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lovgivning på området.Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Ansvarlig

Oplysningerne indsamles af Middelfart Kommune, som er dataansvarlig. Middelfart Kommune er derfor ansvarlig for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.

Middelfart Kommune har følgende kontaktoplysninger:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)
Mail: middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger: DPO@middelfart.dk

Formålet med behandlingen

Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.

Behandlingens varighed

Oplysningerne vil blive slettet, så snart der ikke længere er et behov for dem.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid benytte dig af de rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder bl.a. ret til indsigt. Rettighederne udøves ved at kontakte Middelfart Kommune eller databeskyttelsesrådgiveren.

Har du skiftet mening?

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Musikskolen og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både skriftligt og mundtligt. At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget, indtil tilbagetrækningen af samtykket.

Vil du klage?

Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.