Luk alle
Åben alle

Principielt kan man tilmelde sig til musikskolen hele året. Man vil blive tilbudt undervisning hvis der en ledig tid, men de fleste starter op i august ved sæsonstart.

I april åbner vi op for tilmelding til kommende sæson. Tilmeldingen lukker igen i maj, hvorefter vi fordeler de tilmeldte elever til lærerne. Se fordelingsnøglen under punktet Optagelse.

Musikskolen underviser på de fleste folkeskoler i kommunen, det er dog ikke alle instrumenter, man kan forvente bliver undervist i på egen skole.

Undervisningen er i nogen grad decentralt. Vi underviser på følgende skoler: 

 • Anna Trolles Skole
 • Brenderup Realskole
 • Båring Skole
 • Ejby Skole
 • Fjelsted Harndrup Skole
 • Gelsted Skole
 • Hyllehøjskolen
 • Lillebæltskolen
 • Nørre Aaby Skole
 • Skrillingeskolen
 • Strib Skole
 • Vestre Skole
 • Østre Skole 

Musikskolens undervisningstider er ca. kl. 13.30 - 20.30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Prøvetid (instrumentalskolen) for 1. års elever


For nye elever er tilmeldingen bindende indtil 1. december (3 måneder). Senest 14 dage før prøvetidens udløb kan eleven udmelde sig. Der betales for prøvetiden. Er prøvetiden udløbet, betragtes tilmeldingen som bindende.

Elever, der fortsætter sit fag i en ny sæson, har ingen prøvetid.

Elever, der begynder midt i sæsonen, har ligeledes 3 måneders prøvetid.

Udmeldelse skal være skriftlig og sendes pr. mail til Musikskolens kontor.

Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde:

Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.

Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.

De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole.

Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, om man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Efter tilmeldingen i maj modtager man mail om der er plads på det valgte instrument. Der er normalt venteliste på især sang og klaver. 

I august måned modtager eleven et skole og aktivitetsskema, som man sender tilbage til læreren, hvorpå man opgiver hvilken tid man har fri fra skole og hvilke tidspunkter man ikke kan undervises på. 

Herefter modtager man mail om sin spilletid. Der kan være venteliste i enkelte fag i instrumentalskolen, hvis søgningen er meget stor.  Derfor kan alle tilmeldte ikke forvente at blive optaget.

Middelfart Musikskole har tilbud til børn og unge i alderen 2 til 25 år.

Hvilke tilbud man kan gå til afhænger af alder. Se under de enkelte instrumenter for at se aldersanbefalingerne. 

Instrumental undervisning varer i 36 uger.

Sammenspilshold varer i 35 uger. Starter en uge efter instrumentalundervisningen.

Musicallen (intensivugen) ligger i uge 47, og i den uge tæller kun mandagen med som almindelig undervisning.

Projektugen falder i ugen efter påske, og her omlægges undervisningen til projektugen.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.