Luk alle
Åben alle

Sæsonpris 2022/2023: 1.196 kr. - opkræves på en gang, i september måned.

Sæsonpris 2023/2024: 1.228 kr. - opkræves på en gang, i september måned.

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

Sæson 2022/2023

20 minutter pr. uge = 9 rater a' 420 kr. (sæsonpris: 3.780 kr.)

25 minutter pr. uge = 9 rater a' 500 kr. (sæsonpris: 4.500 kr.)

Holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 337 kr. (sæsonpris: 3.033 kr.)

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Sæson 2023/2024

20 minutter pr. uge = 9 rater a' 431 kr. (sæsonpris: 3.879 kr.)

25 minutter pr. uge = 9 rater a' 514 kr. (sæsonpris: 4.626 kr.)

Holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 346 kr. (sæsonpris: 3.114 kr.)

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

Sæson 2022/2023

25 minutter pr. uge = 9 rater a' 500 kr. (sæsonpris: 4.500 kr.)

30 minutter pr. uge = 9 rater a' 600 kr. (sæsonpris: 5.400 kr. )

30 minutter anbefales til elever der har gået nogle år til instrumentalundervisning. Tag evt. en snak med din lærer.

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Sæson 2023/2024

25 minutter pr. uge = 9 rater a' 514 kr. (sæsonpris: 4.626 kr.)

30 minutter pr. uge = 9 rater a' 616 kr. (sæsonpris: 5.544 kr. )

30 minutter anbefales til elever der har gået nogle år til instrumentalundervisning. Tag evt. en snak med din lærer.

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

Sæson 2022/2023: 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 946 kr. (sæsonpris: 8.514 kr.)

Sæson 2023/2024: 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 972 kr. (sæsonpris: 8.748 kr.)

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

Sæson 2022/2023: 9 rater á 75 kr. (sæsonpris 675 kr.)

Sæson 2023/2024: 9 rater á 77 kr. (sæsonpris 693 kr.)

Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen. Man kan beholde det lejede instrument i sommerferien, hvis man er tilmeldt den nye sæson. Forældre må erklære sig indforståede med at have den fulde erstatningspligt, hvis instrumentet beskadiges eller bortkommer.

Ved aflevering af musikinstrumentet (på musikskolens kontor) ophører lejeaftalen og betalingen bortfalder fra den efterfølgende måned.

Musikskolen udlejer strygeinstrumenter, messing- og træblæserinstrumenter samt akustiske guitarer i mindre størrelser. (Klaverer kan evt. lejes gennem private klaverfirmaer)

Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert). Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

Aflysninger (instrumentalskolen) Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

Længerevarende sygdom (eleven)  Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:
Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart Tlf.: 8888 5686

Den første opkrævning til musikskolen sker elektronisk via girokort som sendes til din digitale postkasse eller eBoks. Herefter kan du tilmelde det til PBS via din bank. Hvis man har været tilmeldt PBS i en sæson, fortsætter det automatisk til den næste.

Betaling for musikskolen sker på 9 rater. som betales forud. Raterne følger kalenderåret, og er som følgende:

6. rate er for august/september - opkræves primo september
7. rate er for oktober - opkræves primo oktober
8. rate er for november - opkræves primo november
9. rate er for december - opkræves primo december
1. rate er for januar - opkræves primo januar
2. rate er for februar - opkræves primo februar
3. rate er for marts - opkræves primo marts
4. rate er for april - opkræves primo april
5. rate er for maj/juni - opkræves primo maj

Musikalsk legestue har kun 1 rate for hele sæsonen. Det er rate 6, som opkræves primo september.