Udmeldelse af musikskolen skal sendes skriftligt pr. mail til musikskolens kontor. 

Udmeldelse af musikskolen sker med et varsel på løbende måned + en måned.

For udmeldelse i prøvetiden, se punktet Prøvetid under tilmeldelse.