Luk alle
Åben alle

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer, og hjælper med indkøb af f.eks. nyt lys eller lydudstyr.

Vi beder også andre musikskoleforældre om hjælp ved de store arrangementer som musical og projektuge.

Den hjælp vi ofte efterspørger, er hjælp til salg af kaffe og kage, samt bagning og servering ved f.eks. projektugen.

Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år.

Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

Støtteforeningens formål:

  • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk

  • at støtte ved indkøb af teknisk udstyr m.m.

  • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

    Kontakt os og bliv nyt medlem! Send en mail til musikskolen: 

    musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen, så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra.

Hvis bedsteforældre, eller andre som ikke har elever i musikskolen ønsker at være medlem, kan man indbetale  100 kr. på Reg.nr.: 0755 Konto nr.: 755-56-73749.

Formand Søren Mikkelsen smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687

Medlem Laila Twisttmann Bay

Medlem Zania Kaas

Medlem Kate Alvenaar

Medlem Helle Wolff

Medlem Mona Roenhagen Jensen

Medlem Lone Andersen

Revisor Ari Freedman

Referat fra generalforsamling i Middelfart Musikskole Støtteforening


Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00 på Middelfart Musikskole, Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart

1: Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Jonas Kongsted Fredriksen (valgt)
Er indkaldt til tiden.

2: Årsberetning ved formand Søren Mikkelsen
Årsberetning fremlagt, og der var ingen bemærkninger til beretning. og kan læses på Hjemmesiden.

3: Regnskabsaflæggelse ved kasserer Susanne Lund
Der var ingen bemærkninger til regnskab.

4: Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag sendes til formand Søren Mikkelsen på mail smi@tooltrade.dk senest en uge før generalforsamlingen
Der er ingen indkommende forslag.
Kontingent er uændret det bliver på de 100kr.

5: Valg af formand
Søren Mikkelsen (Er ikke på valg)


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg
Susanne Lund
Zania Kaas Pedersen
På valg
Laila Twisttmann Bay (ønsker genvalg)
Heidi Dorow ønsker (ønsker ikke genvalg)
Lene Bang ønsker (ønsker ikke genvalg)
Kirsten Svenning (ønsker ikke genvalg)
Ønsker valg, og er blevet valgt ind i Bestyrelsen
Kate Alvenaar
Helle Wolff
Mona Robenhagen Jensen
Lone Andersen

7: Valg af revisor
Ari Freedman er blevet valgt til ny revisor.

8. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.

køb af instrumenter, lys, lyd, der kan komme mange elever til gode.

Middelfart Musikskoles støtteforening årsberetning 2021/22

Ved formand Søren Mikkelsen

Vi har i det forgangene år ikke været plaget af corona i nogen større grad, og derfor har vi kunne afvikle vores normale arrangementer, dog bortset fra en aflyst nytårskoncert.

Året startede med musical brunch, som blev afviklet på Østre Skole, hvor der var et fint fremmøde.
Til musical øveforløb blev der, som normalt, lavet forfriskning i pausen med hjælp fra forældre, dette blev der bakket fint op om. I pauserne til fremførelsen af musicalen var der igen salg af kaffe og kage, efter der ikke har været salg grundet corona året før, dette blev der støttet godt op om, både ved frivilligheden og selve salget i pausen.

Tivolituren blev igen gennemført med en bus, som vi betalte til at komme frem og tilbage i.
Der blev afholdt en talentkoncert i forsommeren, på Kulturøen, for både instrumental og klassisk musik. Ved den lejlighed blev støtteforeningens pris uddelt. Prisen blev i år hævet til 1500 kr. og den gik til den mangeårige trommeslager Thomas Toft Nørgaard.

Til slut vil jeg gerne takke de 3 bestyrelsesmedlemmer, der har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen: Heidi, Kirsten og Lene. De har alle 3 ydet en kæmpe indsats i støtteforeningen. I vil blive savnet.

Der skal også lyde en tak til alle de forældre der støtter op omkring os som forening.

En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, samt til musikskolens ledelse.

VI ELSKER AT STØTTE MUSIK!