Luk alle
Åben alle

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer, og hjælper med indkøb af f.eks. nyt lys eller lydudstyr.

Vi beder også andre musikskoleforældre om hjælp ved de store arrangementer som musical og projektuge.

Den hjælp vi ofte efterspørger, er hjælp til salg af kaffe og kage, samt bagning og servering ved f.eks. projektugen.

Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kontingentet stiger til 125 kr. fra skoleåret 2024-2025.

Kryds af på tilmeldingen - så lægger vi kontingentet på opkrævningen for november måned.

Støtteforeningens formål:

  • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk

  • at støtte ved indkøb af teknisk udstyr m.m.

  • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

    Kontakt os og bliv nyt medlem! Send en mail til musikskolen: 

    musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen, så bliver det opkrævet med musikskoleopkrævningen.

Hvis bedsteforældre, eller andre som ikke har elever i musikskolen ønsker at være medlem, kan man indbetale kontingentet på Reg.nr.: 0755 Konto nr.: 755-56-73749. Send gerne en mail til musikskolen, så vi ved hvem der har betalt.

Formand Søren Mikkelsen smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687

Medlem Laila Twisttmann Bay

Medlem Zania Kaas

Medlem Kate Alvenaar

Medlem Helle Wolff

Medlem Mona Robenhagen Jensen

Medlem Lone Andersen

Revisor Ari Freedman

Referat fra generalforsamling i Middelfart Musikskole Støtteforening

Referat Generalforsamling i Middelfart Musikskole Støtteforening 3/10 2023
På Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart  kl. 19.00

1: Valg af dirigent og referent
Dirigent Jonas
Referent Morten

2: Årsberetning ved formand Søren Mikkelsen
Se årsberetningen på hjemmesiden.

3: Regnskabsaflæggelse ved kasser Susanne Lund
En bemærkning om at Henriette har ”ryddet op” i opkrævningerne og mailadresser, så der kun opkræves én gang støtteforeningskontingent selv om man har flere børn i musikskolen.

4: Indkommende forslag herunder fastsættelse af kontingent

Forslag sendes til formand smi@tooltrade.dk senest en uge før generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingent til 125kr.
Forslaget godkendt

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg
Søren Mikkelsen (ønsker genvalg) genvalgt
Susanne Lund (ønsker genvalg) genvalgt
Zania Kaas Pedersen (ønsker genvalg) genvalgt

Ikke på Valg
Lone Andersen
Helle Wolff
Kate Alvenaar
Mona Robenhagen Jensen

6: Valg af revisor
Ari Freedman (ønsker genvalg) genvalgt


7. Eventuelt
Vi drøftede kommende flygel-fonds-ansøging fra Støtteforeningen, en udendørs scene, en festival-dag i stedet for sommerkoncert. En dag, hvor foreninger blev inviteret til at have en stand på Vestre Skoles matrikel på sommerkoncertdagen, så kan man orientere sig i udbud på skolen.

 

 

Middelfart Musikskoles støtteforening årsberetning 2022/23


Ved formand Søren Mikkelsen

Vi har i det forgangene år ikke været plaget af Corona, og derfor har vi kunne afvikle alle vores arrangementer som normalt.


Året startede med musical brunch, som blev afviklet på Østre Skole, hvor der var et fint fremmøde.
Til musical øveforløb blev der som normalt lavet forfriskning i pauserne med hjælp fra forældre, dette blev der bakket fint op om. I pauserne til musicalforestillingerne var der igen salg af kaffe og kage, dette blev der også støttet godt op om, både ved frivilligheden fra forældre, og selve salget i pausen. Aldrig er der blevet solgt for så meget.


Nytårskoncerten på gymnasiet blev igen afholdt med bobler og masser af gode bands. Fin dag med god stemning.


Julekoncerterne blev igen i år afviklet, en i Husby og en i Middelfart, hvor vi tog entre. Til begge koncerter var der et fint fremmøde.


Tivolituren blev igen i år gennemført med en bus som vi betalte til at komme frem og tilbage. Igen i år var støtteforeningens bestyrelse inviteret med.


Der blev traditionen tro afholdt talentkoncert i forsommeren på Kulturøen for instrumental og klassisk musik. Ved den lejlighed blev støtteforeningens priser uddelt. Prisen blev i år for første gang udelt til 2 elever. Modtagerne var Bjørk og Fie.


Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde.


Der skal også lyde en tak til alle de forældre der støtter op omkring os som forening. Også en tak til musikskolens ledelse.

VI ELSKER AT STØTTE MUSIK!