Luk alle
Åben alle

Talentlinje for alle instrumenter/sang

For elever med lyst til at bruge fritiden på intensiv musikalsk udvikling.
40 minutters soloundervisning på hovedinstrument og 20 minutters undervisning på bi-instrument (klaver). Herudover obligatorisk hørelære og sammenspil. Eleven indstilles af læreren til en optagelsesprøve. Begrænset antal pladser.

Talentlinjen omfatter

Hovedfag: 40 min. pr. uge, solo
Teori/hørelære: 45 min. pr. uge, holdundervisning (8/10 uger på en sæson)
Klaver: 20 min. pr. uge, solo
Sammenspil: i musikskolens orkestre
TT Klubben (Torsdags Talent Klubben): Fællesaften for vores talentelever, fortrinsvis første torsdag i måneden på Østre Skole.

Optagelsesprøve

For at komme på talentlinjen, skal du til en optagelsesprøv. Optagelsesprøven foregår i maj måned. Ved prøven spilles et program af ca. 5 minutters varighed, man prøves i dur & mol, eftersyngning af fore-spillet/sunget små melodier samt nodelæsning m.m. Din musikskolelærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!

Forventninger til eleven

Formålet med talentlinjen er at give talentfulde elever mulighed for intensiv undervisning.
Vi forventer, at eleverne øver sig grundigt hver dag og forbereder sig til bifagene. Eleverne skal påregne mindst en årlig koncert og medvirke i de orkestre og kor, der tilbydes.

Årlig Talentlinjekoncert/standpunktsprøve

Talentlinjen er som udgangspunkt flerårig. Som talentlinjeelev deltager du ved den årlige talentlinjeafslutningskoncert på Kulturøen. Ved koncerten modtager eleven en udtalelse fra læreren om elevens udvikling i det forgangne år. Eleven spiller et program på max. 2,5 minutter pr. elev. Sammenspilshold foretrækkes.

Indstilling - tilmelding

Alle talentelever skal indstilles af deres lærer, men du skal selv sørge for at tilmelde dig instrument(er). Musikskolen sørger efterfølgende for at indhente evt. accept fra din lærer.

Obs. Hvis du ønsker at søge optagelse på talentlinjen skal du tilmelde/gentilmelde senest den 15. maj.


Hørelære er undervisning i musikkens grundelementer. Man lærer f. eks. at høre klange, intervaller, rytmer og at læse og forstå rytmer og andre notationer. Hørelære underbygger alt det man lærer i sin solo/holdundervisning og anbefales derfor for alle elever. Tal gerne med din lærer herom.


Hørelære for Blæsere/slagtøj/sang/guitar/rytmisk klaver hold 1, 2 & 3 (10 gange til hvert hold)
Hold 1 Mandage kl. 17.40-18.25, Østre Skole, Lokale M8, startdato: 10/10/2022
Hold 2 Mandage kl. 17.40-18.25, Østre Skole, Lokale M8, startdato: 02/01/2023
Hold 3 Mandage kl. 17.40-18.25, Østre Skole, Lokale M8, startdato: 20/03/2023
Lærer: Thomas Rasmussen


Hørelære for strygere (8 gange til hvert hold)
Hold 1 Torsdage kl 17.15 - 18.00, Østre Skole, Lokale M5
Hold 2 Torsdage kl 17.15 - 18.00, Østre Skole, Musiklokalet
Lærer: Jette Jokumsen

Hørelære for Instrumental klassisk (8 gange)
Hold 3 Torsdage kl 17.15 - 18.00, Østre Skole, Musiklokalet
Lærer: Jette Jokumsen


Hørelære for klassisk klaver
Hold 1 Onsdage kl. 14.00-14.30, Lillebæltskolen, Grupperum 3
Hold 2 Fredage kl. 13.15-14.15,
Hold 3 Fredage kl. 14.25-15.25
Hold 4 Fredage kl. 15.35-16.35
Hold 5 Tirsdag d. 10 og 17. august kl. 15.30-18.30, Strib Skole, Mødelokale
Lærer: Miwako Hanzawa Andersen


Hørelære for slagtøjs-/trommeelever (10  gange)
Hold 1 Mandage kl. 18.05-18.50, Hyllehøjskolen, Musiklokalet
Hold 2 Torsdage kl. 17.50-18.35, Strib Skole, Indskolingens musiklokale
Lærer: Jacob Hedegaard Nielsen

Inspiration for børn og voksne
Musikskolen har særlige tilbud til vuggestuer, børnehaver og dagpleje.
Vores dygtige musikpædagog kommer ud til den enkelte institution med et spændende program "Musik & Bevægelse", der understøtter børnenes udvikling motorisk, sprogligt, personligt og socialt og inspirere de voksne.

Holdstørrelsen er en børnehave-/vuggestue (max. 16 børn) med personale og undervisningen omfatter 8 undervisningsgange á 45 minutter.

Pris
3.250 kr. pr. hold (inkl. kørsel) for 8 undervisningsgange.

Tilmelding
Kontakt musikskolen - der udsendes mail til daginstitutionslederne angående tilmelding i april måned.

Når man bliver for gammel til at gå i Middelfart Musikskole, kan man gå til musik i Middelfart MusikAftenskole, som henvender sig til voksne over 25 år. 

Mere info om Musikaftenskolen, på deres hjemmeside tryk her


Musiklørdage
Der er mulighed for at deltage i fælles fynske musiklørdage med elever fra de andre fynske musikskoler. Det foregår på Odense Musikskole 6 lørdage i løbet af sæsonen.