Et pejlemærke er et fokusområde, som vi ønsker at fastholde, udvikle eller videreudvikle.

Vi vil i skoleåret 2023/2024 arbejde med 3 pejlemærker for, at understøtte skolens videre udvikling. De udfoldes nedenfor:

Attraktivitet

Relevans Handlinger Forandring
Vi skal fortsat udvikle på vores skoleform og være nysgerrig på hvordan vi får flere yngre elever til aktivt at være en del af fællesskaber med udgangspunkt i vores tilbud Flere ”ind i musikken hold”, flere 1- års-(hold)elever, flere gentilmeldte (hold)elever. Flere elever, flere loyale musikskolefamilier

 

Bevægelse

Relevans Handlinger Forandring
Med udgangspunkt i vedtagne arbejdsmiljømål skal der fortsat arbejdes på forpligtelse på samarbejder og stærkere tilhørsforhold til arbejdspladsen
 • Flere lokale tværfaglige samarbejder,
 • Flere regelmæssige muligheder for at samle elever og familier omkring værkstedskoncerter og fællesskab; satellitkoncerter
 • Tilbyde flere elever udfordringer og oplevelser,
 • Flere arrangementer ”ud over den løbende undervisning”, klimafolkemøde, camps, projektforløb.
 • Øget arbejdsglæde,
 • Flere arbejdsfællesskaber
 • Flere elev-fællesskaber

 

Verdensborger

Relevans Handlinger Forandring
Fortsat udvikling på koncertformer og koncerter med ”dogmer”, der hjælper samarbejdspartnere og kulturallierede med at opfylde deres formål. Fortsat højt ambitionsniveau på projektarbejdsformer om arrangementer hvor vi er ambitiøse på helhedsoplevelsen og det ”kunstneriske”.
 • Teaterkoncert om trivsel,
 • Børnehavekoncert m. mere forankring – og evt. Erasmus,
 • 0.-1. klasse koncert m. mere forankring
 • Samarbejder gerne i samarbejde med Ungdomsskolen.
Fra prøvehandlinger til konsoliderede projekter.
Efterspørgsel og motivation fra deltagende lærere og elever.
Efterspørgsel fra samarbejdspartnere.