Luk alle
Åben alle

Tirsdag eftermiddag, Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Kom og leg med din baby i et musikalsk stimulerende fællesskab!

Babyrytmik er tæt samvær med dit barn gennem leg, musik og bevægelse. Rytmen vil være bærende gennem forskellige lege med sang og bevægelse i trygge forudsigelige rammer. Man kan skjule sig under tørklæderne, rasle med instrumenterne, gribe ud efter boldene, se dem hoppe og mærke dem på kroppen, flyve rundt i rummet, hilse på hinanden, lave kolbøtter og hoppe op og ned.

Det lille barn oplever verden gennem sine sanser og lærer derved sig selv at kende. Til babyrytmik stimuleres barnets tre primære sanser; labyrint-, muskel-led og følesansen gennem leg, musik og bevægelse.

Babyrytmik giver grobund for at barnet udvikler kropsbevidsthed og sprog samt grundlag for socialt samvær med andre børn. Du vil få masser af idéer til hvordan du kan tumle, synge og lege med dit barn derhjemme.

Holdet kører 15 gange i efteråret.


Lærer
Ditte Marie Sisseck

Tirsdag eftermiddag, Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Kom og leg med din baby i et musikalsk stimulerende fællesskab!

Babyrytmik er tæt samvær med dit barn gennem leg, musik og bevægelse. Rytmen vil være bærende gennem forskellige lege med sang og bevægelse i trygge forudsigelige rammer. Man kan skjule sig under tørklæderne, rasle med instrumenterne, gribe ud efter boldene, se dem hoppe og mærke dem på kroppen, flyve rundt i rummet, hilse på hinanden, lave kolbøtter og hoppe op og ned.

Det lille barn oplever verden gennem sine sanser og lærer derved sig selv at kende. Til babyrytmik stimuleres barnets tre primære sanser; labyrint-, muskel-led og følesansen gennem leg, musik og bevægelse.

Babyrytmik giver grobund for at barnet udvikler kropsbevidsthed og sprog samt grundlag for socialt samvær med andre børn. Du vil få masser af idéer til hvordan du kan tumle, synge og lege med dit barn derhjemme.

Holdet kører 15 gange i foråret.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Gå til rytmik med dit barn!
Til rytmik får du og dit barn en dejlig stund i samvær med andre børn og deres forældre. Gennem musik, leg og bevægelse skaber vi sammen magi. Samtidig bliver der skabt grobund for dit barns musikalske, motoriske og sociale udvikling.

Onsdag kl. 9.00-9.45 i Salen, Musikskolen

Start onsdag den 17. april. 

Holdet kører 8 gange, til og med den 19. juni (eksklusiv 1. maj og grundlovsdag)

Der starter et nyt hold efter sommerferien. Forventes at ligge onsdag formiddag.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Tirsdag eftermiddag, Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Gå til rytmik med dit barn!

Få masser af musik, glæde, dejligt samvær og sved på panden. Til børnerytmik leger vi forskellige rammelege med udgangspunkt i børnenes grundlege. Jeg underviser ikke i musik, men med musik. Musikken og legene vil skabe grobund for barnet musikalske og motoriske udvikling. Det vil være en vekslen mellem vilde lege og stille lege med plads til børnenes idéer og improvisation. Rytmen vil være bærende i de forskellige lege. Jeg bruger trommen til at understøtte børnenes bevægelser, hvilket både virker motiverende og stimulerende.
Vi vil undervejs bruge forskellige rekvisitter som tørklæder, trommer, rasleæg o.a. Kom og leg med!

 

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Tirsdag eftermiddag på Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Gå til rytmik med dit barn!

Få masser af musik, glæde, dejligt samvær og sved på panden. Til børnerytmik leger vi forskellige rammelege med udgangspunkt i børnenes grundlege. Jeg underviser ikke i musik, men med musik. Musikken og legene vil skabe grobund for barnet musikalske og motoriske udvikling. Det vil være en vekslen mellem vilde lege og stille lege med plads til børnenes idéer og improvisation. Rytmen vil være bærende i de forskellige lege. Jeg bruger trommen til at understøtte børnenes bevægelser, hvilket både virker motiverende og stimulerende.
Vi vil undervejs bruge forskellige rekvisitter som tørklæder, trommer, rasleæg o.a. Kom og leg med!

Holdet er 30 gange på en sæson.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Lørdage kl. 9.00-9.45 på Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Forælder/barn rytmik henvender sig til forældre og børn, der vil lære at udvikle børnenes sanser, kropsbevidsthedog motorik gennem musikalsk leg, sang og spil. Lysten til musik og de musikalske evner stimuleres.

Undervisningen er tilrettelagt for forælder og barn.

Holdet er 30 gange

Lærer
Irmelin Stockmarr

Rytmik for børn og forældre 4-5 år

Lørdag kl. 10.00-10.45 på Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Forælder/barn rytmik henvender sig til forældre og børn, der vil lære at udvikle børnenes sanser, kropsbevidsthedog motorik gennem musikalsk leg, sang og spil. Lysten til musik og de musikalske evner stimuleres.

Undervisningen er tilrettelagt for forælder og barn.

Holdet er 30 gange.

Lærer
Irmelin Stockmarr 

Rytmik er:

• Musik og Sang
• Rim og Remser
• Leg og Bevægelse
• Skæg og ballade
• Fantasi og magi
• Historier og dramatik
• Rytmik er leg indenfor en klar ramme, hvor der er plads til fantasi og spontanitet.
• Rytmik stimulerer barnets sanser og motoriske udvikling. Rytmik gør også barnet klar til evt. senere instrumental- eller vokal undervisning.

Rytmikholdene er enten 15 eller 30 gange. Se på holdet hvor mange gange det er.

Priser sæson 2024/2025

For holdene med 15 ganges undervisning er prisen 639 kr. for en sæson.

For holdene med 30 ganges undervisning er prisen 1278 kr. for en sæson.