Luk alle
Åben alle

Tirsdage kl. 13.30 – 14.15, Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Kom og leg med din baby i et musikalsk stimulerende fællesskab!

Babyrytmik er tæt samvær med dit barn gennem leg, musik og bevægelse. Rytmen vil være bærende gennem forskellige lege med sang og bevægelse i trygge forudsigelige rammer. Man kan skjule sig under tørklæderne, rasle med instrumenterne, gribe ud efter boldene, se dem hoppe og mærke dem på kroppen, flyve rundt i rummet, hilse på hinanden, lave kolbøtter og hoppe op og ned.

Det lille barn oplever verden gennem sine sanser og lærer derved sig selv at kende. Til babyrytmik stimuleres barnets tre primære sanser; labyrint-, muskel-led og følesansen gennem leg, musik og bevægelse.

Babyrytmik giver grobund for at barnet udvikler kropsbevidsthed og sprog samt grundlag for socialt samvær med andre børn. Du vil få masser af idéer til hvordan du kan tumle, synge og lege med dit barn derhjemme.

Holdet kører 15 gange. Fra 9. januar til 30. april 2024. Begge gange inklusiv.
Pris 614 kr.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

OBS Barnet skal kunne gå.

Tirsdage kl. 14.30 – 15.15, Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Gå til rytmik med dit barn!

Få masser af musik, glæde, dejligt samvær og sved på panden. Til børnerytmik leger vi forskellige rammelege med udgangspunkt i børnenes grundlege. Jeg underviser ikke i musik, men med musik. Musikken og legene vil skabe grobund for barnet musikalske og motoriske udvikling. Det vil være en vekslen mellem vilde lege og stille lege med plads til børnenes idéer og improvisation. Rytmen vil være bærende i de forskellige lege. Jeg bruger trommen til at understøtte børnenes bevægelser, hvilket både virker motiverende og stimulerende.
Vi vil undervejs bruge forskellige rekvisitter som tørklæder, trommer, rasleæg o.a. Kom og leg med!

Holdet kører 15 gange. Fra 9. januar til 30. april 2024. Begge gange inklusiv.
Pris 614 kr.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Tirsdage kl. 15.25 – 16.10 Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Gå til rytmik med dit barn!

Få masser af musik, glæde, dejligt samvær og sved på panden. Til børnerytmik leger vi forskellige rammelege med udgangspunkt i børnenes grundlege. Jeg underviser ikke i musik, men med musik. Musikken og legene vil skabe grobund for barnet musikalske og motoriske udvikling. Det vil være en vekslen mellem vilde lege og stille lege med plads til børnenes idéer og improvisation. Rytmen vil være bærende i de forskellige lege. Jeg bruger trommen til at understøtte børnenes bevægelser, hvilket både virker motiverende og stimulerende.
Vi vil undervejs bruge forskellige rekvisitter som tørklæder, trommer, rasleæg o.a. Kom og leg med!

Holdet kører 15 gange. Fra 9. januar til 30. april 2024. Begge gange inklusiv.
Pris 614 kr.

Lærer
Ditte Marie Sisseck

Lørdage kl. 9.00-9.45 på Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Forælder/barn rytmik henvender sig til forældre og børn, der vil lære at udvikle børnenes sanser, kropsbevidsthedog motorik gennem musikalsk leg, sang og spil. Lysten til musik og de musikalske evner stimuleres.

Undervisningen er tilrettelagt for forælder og barn.

Første gang: Lørdag den 26. august 2023

Pris 1.228 kr. for hele sæsonen - 30 gange.

OBS: Holdet er fuldt

Lærer
Irmelin Stockmarr

Rytmik for børn og forældre 4-5 år

Lørdag kl. 10.00-10.45 på Musikskolen, Søndergade 41, 5500 Middelfart

Forælder/barn rytmik henvender sig til forældre og børn, der vil lære at udvikle børnenes sanser, kropsbevidsthedog motorik gennem musikalsk leg, sang og spil. Lysten til musik og de musikalske evner stimuleres.

Undervisningen er tilrettelagt for forælder og barn.

Første gang: Lørdag den 26. august 2023

Pris 1.228 kr. for hele sæsonen - 30 gange.

OBS: Holdet er fuldt.

Lærer
Irmelin Stockmarr 

Rytmik er:

• Musik og Sang
• Rim og Remser
• Leg og Bevægelse
• Skæg og ballade
• Fantasi og magi
• Historier og dramatik
• Rytmik er leg indenfor en klar ramme, hvor der er plads til fantasi og spontanitet.
• Rytmik stimulerer barnets sanser og motoriske udvikling. Rytmik gør også barnet klar til evt. senere instrumental- eller vokal undervisning.